Neem deel aan Eenbladwedstrijd op 24 oktober 2020 te Ganshoren!
     
     Even voorstellen  
   
     Agenda  
   
     Verslagen  
     
     Eenbladcompetitieve  
     

 

Wie zijn we?
Ter bevordering van de thematische filatelie in de regio Vlaams Brabant verenigden enkele postzegelkringen zich in 1983. De Kerngroep was geboren. Actueel groepeert de Kerngroep verenigingen uit Boortmeerbeek, KVBP Koekelberg, Perk, Strombeek-Bever, Vilvoorde en Zellik. Andere verenigingen kunnen toetreden. Hoe? Zie onderaan ...

Van oktober 1986 tot November 2013 vergaderde onze kring in het gezellige lokaal van de Postzegelkring van Nossegem. Ondertussen verhuisden wij naar het Bondsgebouw van de KLBP gelegen langs de Leuvensesteenweg, nr 510 te Zaventem op industriepark Horizon gebouw nr 3 helemaal achteraan het industriepark.
Elk lid aangesloten bij één van de boven-genoemde verenigingen kan de vergaderingen bijwonen. Deze hebben steeds plaats elke laatste donderdag van de maand (uitgezonderd juli, augustus en december) om 19u45.
Tijdens de vergaderingen worden alle aspecten van de thematische filatelie behandeld en besproken.
Voor een gedetailleerd programma kan onze link 'agenda' gebruiken.

Het bijwonen van de vergaderingen, het aandachtig volgen van wat er besproken wordt, het actief participeren bij de gesprekken, het aanbrengen van gespreksonderwerpen, zijn stuk voor stuk acties die helpen bij het tot stand komen van een goede en waardevolle thematische verzameling.
Op geregelde tijdstippen (normaal om de twee jaar) wordt getracht een thematisch weekend georganiseerd met o.a. een interklub-tentoonstelling met wisselbeker voor beginnende verzamelingen. Deze dienen wel opgebouwd te worden naar de regels (met F.I.P. natuurlijk als leidraad) verkondigd binnen de Kerngroep. Er wordt naar gestreefd één en ander samen te laten verlopen met een voorverkoop.
De Kerngroep streeft niet naar het vormen van topverzamelingen. Dat laatste kan het resultaat zijn van onze werking, maar is op zichzelf geen doel. Wel wordt de geïnteresseerde verzamelaar op de goede weg gezet en de mogelijkheid geboden zich te vervolmaken in het thematisch verzamelen.
Informatie en goede raad zijn gratis en worden gegeven op basis van de in voege zijnde F.I.P. regels en richtlijnen. Dit laatste is een garantie voor het opbouwen van een volwaardige verzameling, samengesteld met verantwoord materiaal.

De verantwoordelijken mogen terecht trots zijn. De werking van de Kethefil is niet zonder resultaten gebleven. Inderdaad, op de provinciale en nationale tentoonstellingen behalen onze leden geregeld puike uitslagen, die hen toelaten deel te nemen aan de internationale tentoonstellingen. Enkele onder hen hebben trouwens met veel succes deelgenomen aan Finlandia 2017,New York 2016 en Lissabon 2010. Er is in de Kerngroep zonder enig twijfel heel wat ervaring beschikbaar. En deze stellen wij graag ter beschikking van elke geïnteresseerde thematieker of enig ander filatelist.
De deur van ons lokaal staat open voor elke thematieker. Kom kennis maken en genieten van de gezellige sfeer.

De vergaderingen van de kerngroep vinden plaats elke laatste donderdag van de maand in het bondsgebouw van de KLBP, Leuvensesteenweg nr 510 te Zaventem op industriepark Horizon gebouw nr 3 (helemaal achteraan op het industriepark) om 20.00 uur.  Er zijn géén vergaderingen in juli, augustus en december.  Brabantse of Brusselse kringen die lid willen worden kunnen hun bijdrage, namelijk 10,00 euro, storten op rekening IBANnr BE39 0018 1587 1019 van KE.THE.FIL., p.a. penningmeester Johann Vandenhaute, Balkweg 40 te 1981 Hofstade.


Belangstelling ? Neem contact op met ...

Yves Pauwels
Tel : 02 452.33.85
Mobile :
Email: yvesjean.pauwels@proximus.be