KERNGROEP  THEMATISCHE  FILATELIE  VLAAMS-BRABANT

Tijdens de laatste vergadering van 2001 werd er teruggeblikt op de ruilbeurzen van Evere en Strombeek, alsook naar de provinciale tentoonstelling van Henegouwen.  Er werd voornamelijk benadrukt dat de tentoonstellers eens de moeite zouden moeten doen om de reglementen te lezen.  We zullen voortaan dan ook bij elke vergadering een artikel lezen en het kort bespreken.

De postzegelkring van Vilvoorde kreeg de voorverkoop “Dag van de Postzegel” en “Honden” toegewezen.  Ondanks het feit dat er weinig tijd overblijft om een precompetitieve tentoonstelling in te richten, werd er voorgesteld om de wisselbeker van KE.THE.FIL. van onder het stof te halen.  De aangesloten kringen zullen dus kunnen deelnemen met minimum één verzameling van vijf vlakken en een éénkaderverzameling.

Het onderwerp van de vergadering handelde over “Kennis van de Postwaardestukken”. Enkele ‘speciale stukken’ werden onder de loep genomen, hetgeen - traditiegetrouw - gezorgd heeft voor hevige discussies. 

Francis Dochez heeft de aanwezigen opgeroepen om een viertalige lijst met de juiste benamingen aan te vullen.

In januari werd de mini-statutaire vergadering gehouden.  Uit het verslag van secretaris Jeannot Pannekoeke is gebleken dat de gemiddelde aanwezigheid 13 personen bedroeg (voor zover iedereen de aanwezigheidslijsten getekend heeft).

Johann Vandenhaute heeft wat uitleg verschaft over de website van Themaphila.

Tenslotte werd de éénkaderverzameling “Honden” van Jan Verbist  getoond. 

 

De vergaderingen van de kerngroep vinden plaats de vierde donderdag van de maand in de lokalen van de postzegelkring van Nossegem,  Leuvensesteenweg (achter het voormalig gemeentehuis) om 20.00 uur.  Er zijn géén vergaderingen in juli, augustus en december.  Vlaams-Brabantse kringen die lid willen worden kunnen hun bijdrage voor 2002, namelijk 6,20 euro, storten op rekening 001-1767469-11 van KE.THE.FIL., p.a. Roger Hofmans, Wilgenstraat 9 te 1930 Zaventem.

                                                                                                                                                        Guy Vanhaelewijn

Rectangular Callout: De Vilvoordse postzegelclub organiseert in samenwerking met het Comité Brabant van de K.L.B.P. “De Dag van de Postzegel” m.m.v. Directie Postzegels & Filatelie:

-	Voorverkoop postzegels “Dag van de Postzegel” & “Belgische Hondenrassen”
-	Tijdelijk postkantoor op zaterdag 20 april (10 tot 17u.)
-	Filatelistishe ruilbeurs (20/4: 10-17u.; 21/4: 10-15u.)
-	Precompetitieve tentoonstelling KeTheFil
-	Tentoonstelling van werken van de ontwerper Chr. JACOT
-	Mogelijkheid tot schatting van filatelistisch materiaal

In de Basisschool en Middenschool van het Gemeenschaponderwijs
“Van Helmont”    Van Helmontstraat 6 - B-1800 Vilvoorde