Text Box: Kerngroep Thematische Filatelie Vlaams-Brabant  

Johann Vandenhaute

Zoals aangekondigd konden we in november 2004 genieten van de in de maak zijnde open klasse verzameling “Parachutespringen” van Francis Dochez. Als oud-paracommando en houder van brevet parachutespringen kon hij iedereen flink boeien met zijn verzameling. En zoals eerder geconstateerd bezit Francis een paar pareltjes op filatelistisch en thematisch vlak. We kijken uit naar een definitieve uitwerking in competitief verband.

Onze eerste vergadering van het jaar in januari startte in goede gesternte. Een positief kasverslag gaf gelegenheid om het glas te heffen op het nieuwe jaar en onze vriend Robert Rom kwam zijn 1-kader open klasse “De historie van de Euro” voor de provinciale in Wetteren voorstellen. We leerden heel wat technische details over de euro en zagen een mooie evenwichtige open klasse verzameling.

Met de provinciale tentoonstelling in Wetteren in het vooruitzicht zullen in dat kader enkele verzamelingen besproken worden.

Ook dringt zich de noodzaak op om alle elementen van de thematische filatelie nog eens uit de doeken te doen, daar we sinds enige tijd enkele nieuwe thematische verzamelaars mochten verwelkomen. Het is duidelijk dat het onze plicht is hen goed te informeren over de reglementen en de praktische tips om een goede ver-zameling uit te bouwen.

De komst van deze nieuwe leden (uit Vilvoorde, met dank aan Francis Dochez) geeft enige hoop gezien we de laatste jaren te kampen kregen met het afwezig blijven van enkele leden wegens familiale of gezondheidsredenen. We hopen hen binnenkort terug in onze kring te kunnen ver-welkomen. Ook zal er de komende weken een schrijven naar de verenigingen ver-trekken om onze activiteiten terug in de picture te brengen.

- x -

 

 
Text Box: V-Mail verzonden over APO 758. De 517th P.R.C.T. (Parachute Regimental Combat Time) was een onafhankelijke eenheid. Dit veldpoststation van het 7th US Army lag rond kerstmis 1944 in Epinal. Zoals gebruikelijk is deze kerst V-Mail enkele weken op voorhand geschreven.
Op 21 december 1944 kreeg deze eenheid opdracht om naar de Ardennen te trekken. Toen deze V-Mail aankwam was deze eenheid in zware gevechten verwikkeld in de Ardennen, ergens tussen Soy en Manhay. (V-mail uit verzameling Francis Dochez)

De vergaderingen van de kerngroep vinden plaats de vierde donderdag van iedere maand in de lokalen van de postzegelkring van Nossegem, Leuvensesteenweg (achter het voormalig gemeentehuis) om 20.00 uur. Er zijn geen vergaderingen in juli, augustus en december. Vlaams-Brabantse kringen die lid willen worden, en daardoor hun leden de vergaderingen kunnen laten bijwonen, dienen hun bijdrage (6.20€) jaarlijks te storten op rekening 001-1767469-11 van KE.THE.FIL., p.a. Roger Hofmans, Wilgenstraat 9  te 1930 Zaventem.