KERNGROEP  THEMATISCHE  FILATELIE  VLAAMS-BRABANT

Traditiegetrouw werd de algemene vergadering gehouden tijdens de vierde donderdag van januari.  Er werd even teruggeblikt naar het afgelopen jaar en de bestuursleden werden in hun respectievelijke functies herverkozen.

Op de negen maandelijkse bijeenkomsten noteerde men een gemiddelde opkomst van dertien deelnemers.

Het bestuur zal onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een “KE.THE.FIL.”-tentoonstelling te houden tijdens de voorverkoop “50 jaar Televisie”.  Deze voorverkoop zal gehouden worden op vrijdag 31 oktober in het ex-omroepgebouw aan het Flageyplein.

Francis Dochez stelde het boek “200 jaar post in Vilvoorde” van de heer Speeckaert voor.

Nadien werd er aandacht geschonken aan de eenkaderverzameling “Twiga & C°” (familie van de girafachtigen) en werd er druk gediscussieerd over materiaal dat verband houdt met het thema “fotografie”, meer bepaald een soort privaat postzegelboekje. 

Jeannot Pannekoeke toonde voorbeelden van drukfouten (albino, negatief, dubbeldrukken, varieteiten).

Tijdens de ruilbeurs van Keerbergen (09.02.2003) vernamen we het plotse overlijden van Julien Thijs van de kring van Evere, een trouwe deelnemer aan onze maandelijkse bijeenkomsten.

De vergadering van februari werd gewijd aan de vernieuwde FIP-reglementen bij tentoonstellingen.

 

De vergaderingen van de kerngroep vinden plaats de vierde donderdag van de maand in de lokalen van de postzegelkring van Nossegem,  Leuvensesteenweg (achter het voormalig gemeentehuis) om 20.00 uur.  Er zijn geen vergaderingen in juli, augustus en december.  Vlaams-Brabantse kringen die lid willen worden kunnen hun bijdrage voor 2003, nl. 6,20 euro, storten op rekening 001-1767469-11 van KE.THE.FIL., p.a. Roger Hofmans, Wilgenstraat 9 te 1930 Zaventem.

                                                                                                                                                              

                                                                                          Guy Vanhaelewijn