Text Box: Kerngroep Thematische Filatelie Vlaams-Brabant

Johann Vandenhaute

De voorbije maanden werden goed gevuld met voorstellingen en besprekingen van verzamelingen die deelnamen aan de provinciale competitieve te Wetteren van 19-20 maart 2005. Weeral namen enkele actieve leden deel zowel aan de thematische, één-kader of één-kader open klasse. Allen met puike resultaten. Het kan nogmaals herhaald worden dat met zulke resultaten bewezen is dat de kennis in huis is en dat er een gezonde basis is gelegd voor meer in hogere competitieve regionen. Proficiat aan allen die deelnamen.

 

Thematische klasse

Johann VANDENHAUTE

Edelweiss, koningin van de alpenbloemen

GV

88

Felicitaties

Eén kader Thematisch

Leon VANDENHOECK

De Volkswagen “Kever”

Robijn

29

Yves PAUWELS

Tabak, geneeskrachtig,… of toch niet?

Robijn

33

Johann VANDENHAUTE

Rikke tikke tik, wie ben ik?

Robijn

33

Eén kader Thematisch Open klasse

Robert ROM

De Euro

Robijn

28

 

Er werd eveneens nog al van gedachten gewisseld na de tentoonstelling. En er werd vooral de wenkbrauwen gefronst bij het ongerijmde palmares in de één-kader klasse. De sterk onverklaarbare uiteenlopende resultaten laat ons vermoeden dat er teveel verzamelingen (+40 verz.) moesten gejureerd worden en de jury groepen niet gesynchroniseerde resultaten afleverde, we gissen maar! Maar het wezen duidelijk dat zulks een palmares natuurlijk tot veel discussies leidt en die zijn eigenlijk voor niets nodig. Maar het is wel goed dat die bespreekbaar zijn in een vereniging als de onze.

De tentoongestelde verzamelingen (hierboven vermeld) kregen tijdens de vergaderingen wel de nodige tijd om volledig bekeken en geanalyseerd te worden. Dit gaf de deelnemers als nog de tijd de al te grove flaters nog aan te passen voor de jury er zijn tanden in kon zetten. Alhoewel dat al bij al nog best meeviel en dat werd met de behaalde resultaten bevestigd. Maar het behoedt de deel-nemer voor eventuele ontgoochelingen.

Tussen al de presentaties door werden ook nieuw verworven stukken ter discussie gebracht. Een goede check om te zien of bepaald stukken zich al dan niet in de zwarte of grijze zone bevinden. Het is duidelijk dat een goede en vooral correcte uitleg onontbeerlijk is bij elk stuk. Al te vaak denken we er ons te snel vanaf te maken en laten we de volledige interpretatie over aan de jury, wat zeker vermeden dient te worden, want we mogen er gerust van uitgaan dat een jury ook niet alles weet en zeker niet kan gissen waarom het wel in je verzameling mag opgenomen worden.

 

Text Box: Russisch postwaardestuk met schrijfmachinepubliciteit

- x -

De vergaderingen van de kerngroep vinden plaats de vierde donderdag van iedere maand in de lokalen van de postzegelkring van Nossegem, Leuvensesteenweg (achter het voormalig gemeentehuis) om 20.00 uur. Er zijn geen vergaderingen in juli, augustus en december. Vlaams-Brabantse kringen die lid willen worden, en daardoor hun leden de vergaderingen kunnen laten bijwonen, dienen hun bijdrage (6.20€) jaarlijks te storten op rekening 001-1767469-11 van KE.THE.FIL., p.a. Roger Hofmans, Wilgenstraat 9  te 1930 Zaventem.