KERNGROEP  THEMATISCHE  FILATELIE  VLAAMS-BRABANT

In september vond het tweede deel plaats van de voordracht van Leon Vandenhoeck over het gebruik van filatelistisch materiaal in een thematische verzameling.  Zoals in juni werden er slides getoond uit verschillende verzamelingen : er werd voornamelijk aandacht besteed aan de postwaardestukken.  Globaal bekeken kunnen we besluiten dat de postwaardestukken een van de voornaamste onderdelen van de thematische filatelie geworden zijn met een grote waaier aan verscheidenheid.  De projectie van slides heeft als voordeel dat al de aanwezigen meteen kunnen reageren, hetgeen - in sommige gevallen - vrijwel onmiddellijk tot vurige gesprekken leidt, dit in tegenstelling met de techniek die erin bestaat om stukken te laten circuleren.

In de rand werd er ook nog teruggeblikt over Kortrijk en Amsterdam met deelname van enkele leden (respectievelijk vier en een).

Tijdens de vergadering van oktober was Francis Dochez aan de beurt met een dia-reeks : hij gaf, op zijn onnavolgbare wijze, uitleg over de plaats van posthistorische stukken in een thematische verzameling.  Er werd ook even teruggeblikt op de beurzen van Aarschot en Antwerpen (Nipa) alsook over de statutaire van de landsbond provincie Brabant waar Guy Vanhaelewijn de medaille van filatelistische verdienste toegewezen kreeg : hierop werd er uiteraard op geklonken. 

De laatste vergadering van 2002 vond plaats in november.  De beurzen van Zellik, Evere en Strombeek alsook de Eurothema-tentoonstelling in Dieren werden onder de loep genomen. Nadien werd er nogmaals aandacht geschonken aan de postwaardestukken, meer bepaald naar hun benaming (in verschillende talen) en de verschillende beschikbare soorten.  Tegelijkertijd werden verschillende specifieke postwaardestukken getoond en werd hun historiek geschetst.

De postzegelkring van Vilvoorde kreeg een voorverkoop toegewezen voor volgend jaar; het zal geen gewone voorverkoop zijn want die zal tijdens de week plaatsvinden en moet per se in het Flageygebouw van Elsene doorgaan.

De vergaderingen van de kerngroep vinden plaats de vierde donderdag van de maand in de lokalen van de postzegelkring van Nossegem,  Leuvensesteenweg (achter het voormalig gemeentehuis) om 20.00 uur.  Er zijn geen vergaderingen in juli, augustus en december.  Vlaams-Brabantse kringen die lid willen worden kunnen hun bijdrage voor 2003, nl. 6,20 euro, storten op rekening 001-1767469-11 van KE.THE.FIL., p.a. Roger Hofmans, Wilgenstraat 9 te 1930 Zaventem.

                                                                                                                   Guy Vanhaelewijn