Text Box: Kerngroep Thematische Filatelie Vlaams-Brabant  

Johann Vandenhaute

Tijdens de voorverkoop “Beeldhouwer Idel Ianchelevici” (gemeenschappelijke uitgifte met Roemenië) te Zellik op 18 september 2004 konden Ke.The.Fil-leden die dat wensten tentoonstellen met een één-kader-verzameling of een ander beginnende thematische verzameling. Dit initiatief viel een beetje in het water mede door het feit dat geen echte afspraken konden gemaakt worden omwille van de vakantiemaanden. Spijtig want dit had een bijkomende kans geweest om leden te motiveren om eens iets uit te proberen. Daarom niet altijd volgens al de gekende regels van de thematische filatelie. Gelukkig waren Roger Callens en Roger Joppar er met een nieuwe try-out. Roger Callens pakte uit met een open klasse waardig “RAF verhalen” en Roger Joppar toonde wat hij bezat ivm “Belgische Muziek”. Ze kregen de nodige aandacht en bijval.

Met de overvloed aan beurzen in onze regio krijgen we zeker voldoende kansen om de verzamelingen aan te vullen en interessante ontdekkingen te doen.

De afgelopen vergaderingen konden we rekenen op de Open Klasse waardige verzameling van Roger Joppar “Belgische muzikanten”, een onderdeel van zijn 1800 blz telden muziekverzameling. Roger heeft de passie en spendeert elke minuut van zijn vrije tijd om beurzen af te schuimen opzoek naar nieuwe stempels en postzegels. Met een ongelofelijke discipline brengt hij die nieuwe aanwinsten op blad. Er werd vastgesteld dat Roger zeker een volwaardige thematische verzameling hier zou kunnen uitfilteren.

Uw dienaar Johann Vandenhaute bracht in oktober zijn verzameling “From Abacus To Laptop” mee, die werd tentoongesteld te Valencia in Spanje laatstleden. Een selectie van een 20 tal gewijzigde bladen werd besproken om de aanwezigen erop te wijzen hoe je een verzameling stelselmatig kunt verbeteren. Het is duidelijk dat dit modern thema in de rubriek “zeldzaamheid” en “filatelistische uitwerking” werd verbeterd en zoals reeds aangegeven in andere artikels niet voor de verhoopte doorbraak had gezorgd.

In november, onze laatste vergadering van dit jaar, kijken we uit naar de Open Klasse verzameling “Parachutespringen” van Francis Dochez, deze zal grondig besproken worden.

Text Box: Brief uit 1865 in afgestempeld in het postkantoor gelegen in Rue Pascal. Deze straat werd genoemd naar Blaise Pascal. Bureau heeft bestaan van december 1864 tot april 1873.

De vergaderingen van de kerngroep vinden plaats de vierde donderdag van iedere maand in de lokalen van de postzegelkring van Nossegem, Leuvensesteenweg (achter het voormalig gemeentehuis) om 20.00 uur. Er zijn geen vergaderingen in juli, augustus en december. Vlaams-Brabantse kringen die lid willen worden, en daardoor hun leden de vergaderingen kunnen laten bijwonen, dienen hun bijdrage (6.20€) jaarlijks te storten op rekening 001-1767469-11 van KE.THE.FIL., p.a. Roger Hofmans, Wilgenstraat 9  te 1930 Zaventem.